7194 Numaralı Torba Kanun Yürürlüğe Girmesi ile Gelen Güncellemeler

 1. Anasayfa
 2. Mevzuatlar
 3. 7194 Numaralı Torba Kanun Yürürlüğe Girmesi ile Gelen Güncellemeler

7 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı torba kanun vergi yasalarında bazı önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu önemli değişikliklerden bazıları şunlardır;

 • 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile, işverenin çalışanına verdiği yol parası 10 lirayı aşmamak takdiri ile muhasebe defterlerine doğrudan gider olarak yazılabilecektir.
 • Yine 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kiralık araçların 5000 TL’nin üzerindeki kira bedelleri KKEG yapılacaktır. 2020 yılı için geçerli olan bu meblağ üzerinde yeniden değerlendirme yapılmayacaktır.
 • 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile şirket arabaları için 250.000 TL’ye kadar olan KDV bedellerine KKEG yapılabilecektir. ÖTV ve KDV için yazılabilecek en fazla gider miktarı ile 115.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu giderler deftere yazıldığı takdirde aracın amortismanı gider olarak kabul edilecektir. Bu oranlamaya göre aracın değeri maksimum 135.000 TL olarak belirlenmiştir. ÖTV ve KDV üzerinden indirim uygulaması yapılmadığı takdirde 250.000 TL ve üzerinde olan amortisman ayrıcalığa tabidir. Bu bedellerin üzerinde yapılan araç alımlarına doğrudan KKEG yapılacaktır.
 • Bu düzenlemelere göre artık binek otomobil giderlerinin sadece %70 oranında olan rakamının gider olarak yazılabilmesi uygun görüşmüştür. Bu rakama aracın tamir ve yakıt giderleri de dahildir. Fatura üzerinden geriye kalan %30’luk kısma KKEG uygulanacaktır. Belirlenen %30’luk kısma denk gelen KDV tutarında da indirim yapılmayacak ve KKEG olarak değerlendirilecektir.
 • 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren otellerden artık yüzde iki konaklama vergisi alınacaktır.
 • Avukatların karşı tarafa yükledikleri vekalet ücreti, bu ücreti ödeyen taraflar için gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.
 • Döviz alımlarında uygulanan yüzde bir vergi tutarı yüzde ikiye yükseltilmiştir.
 • 500.000 TL ve üzerine tekabül eden kazançlarda gelir vergisi oranı %40 olarak belirlenmiştir.
Menü