MEVZUATLAR

Elektronik Bildirge Zorunluluğu Esasları

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 27. maddesi, 5 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetelerde yayınlanan yönetmeliklerinde bazı değişikliklere gitmiştir. Bu yönetmelik değişiminin…

E-Tebligat Ödeme Emri

Vergi Usul Kanunu Tebliği hükümlerinin 456 numaralı maddesi uyarınca artık vergi dairesi, gelir idaresi ve maliye tarafından sanal ortamda yapılan…

HABERLER

mamak-serbest-muhasebeci-mali-müşavir

Mamak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Mamak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fedai Yalgın, Ankara/Mamak ilçesinde SMMM hizmeti vermeye devam ediyor. Kanun hükümlerine göre muhasebe mesleği icrasına…
ankara-mali-müşavir

Ankara Mali Müşavir

Ankara Mali Müşavir Fedai Yalgın, Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik hizmetleri ile sizlerle birlikte. Hesap bilgilerinin düzenlenmesi, analiz edilmesi ve…
mali-müşavir-olma-şartları

Mali Müşavir Olma Şartları

Mali Müşavir Olma Şartları ve mali müşavirin görevleri oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Mali Müşavirlik; basit bir tanımla, devlet tarafından…
Mali-Müşavir-Görev-ve-Sorumlulukları

Mali Müşavir Görev ve Sorumlulukları

Mali Müşavir Görev ve Sorumlulukları devlet tarafından 3568 Sayılı Kanun ile tanımlanmaktadır. Kanunlar kapsamında gerçek veya tüzel kişilerin, kurumların veya…
Mamak Mali Müşavir

Mamak Mali Müşavir

Mamak Mali Müşavir Fedai Yalgın, Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik hizmetleri ile sizlerle birlikte. Hesap bilgilerinin düzenlenmesi, analiz edilmesi ve…
Mali Müşavir Nedir?

Mali Müşavir Nedir?

Mali müşavir nedir, görevleri nelerdir? Mali müşavir basit bir tanım ile devlet tarafından defter tutmak ve beyanname vermek gibi belli…
Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik: Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi ve maliye gibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içinde yer…

Serbest Muhasebecilik

Serbest Muhasebecilik Nedir? Herhangi bir ticari faaliyet gösteren gerçek veya tüzel bireylere ait şirketlerin tamamı yasal olarak muhasebe ilkeleri ile…
Menü