Elektronik Bildirge Zorunluluğu Esasları

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 27. maddesi, 5 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetelerde yayınlanan yönetmeliklerinde bazı değişikliklere gitmiştir. Bu yönetmelik değişiminin…

E-Tebligat Ödeme Emri

Vergi Usul Kanunu Tebliği hükümlerinin 456 numaralı maddesi uyarınca artık vergi dairesi, gelir idaresi ve maliye tarafından sanal ortamda yapılan…
Menü