Elektronik Bildirge Zorunluluğu Esasları

  1. Anasayfa
  2. Mevzuatlar
  3. Elektronik Bildirge Zorunluluğu Esasları

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 27. maddesi, 5 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetelerde yayınlanan yönetmeliklerinde bazı değişikliklere gitmiştir. Bu yönetmelik değişiminin uygulandığı maddeye göre, işyerinde ticari kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi veya C bendi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran ya da sigortalı işçi çalıştırılan bir işyerini devir işlemi ile üzerine alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal edilen işverenler, ticari kanunun 11. maddesinde belirtilen sürelerde işyeri bildirgesini elektronik olarak zorundadır. Bu kanunların yürürlük tarihi 1 Haziran 2018 olarak belirlenmiştir.

Menü