Günlük Maaş Defterlerinin Kapanış Tasdik İşlemi

 1. Anasayfa
 2. Mevzuatlar
 3. Günlük Maaş Defterlerinin Kapanış Tasdik İşlemi

Türk Ticaret Kanunu 6102 kanunun 64.maddesine göre yevmiye, yani günlük maaş defterlerinin kapanışı hesap kesilme döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılmalıdır. Bu tarih normal hesap kesim tarihleri için altıncı ayın son günü, yani 30 Haziran günü olarak belirlenmiştir. Hesap dönemi kapanış onayı 30 Haziran tarihinde sona ermiştir.

Yine Türk Ticaret Kanununa göre kapanış onayı alması gerekli olan kurumlar şöyle sıralanabilir.

 • Kolektif Şirketler
 • Bilanço esasına uygun defter tutan anonim şirketler
 • Bilanço esasına uygun defter tutan gelir vergisi mükellefleri
 • Limited şirketler
 • Adli ortaklar
 • İş ortakları
 • Sermayesi paylaştırılmış komandit şirketler
 • Kooperatifler
 • Dernek altında iktisadi işletmeler
 • Vakıf altında iktisadi işletmeler

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bu kurumlar yasal olarak yevmiye defterine kapanış tasdiki yapmakla yükümlülerdir. Yukarıda bahsedilen kurumların bunu yapmaması halinde kendilerine idari para cezası uygulanır. Buna ek olarak yevmiye defterine kapanış tasdiki yapılmamış belgeler ticari davalarda kesinlikle geçerli delil olarak değerlendirilemez.

Menü