Paylaş
Son Gönderiler

Serbest Muhasebecilik Nedir? Herhangi bir ticari faaliyet gösteren gerçek veya tüzel bireylere ait şirketlerin tamamı yasal olarak muhasebe ilkeleri ile uygunluk gösteren bir kar – zarar çizelgesi hazırlamak zorundadır. İşte bu çizelgeler, tablolar, bilanço ve beyannamelerle ilgili tüm belgeleri hazırlayan ve düzenleyen, bu mesleği yapan kişiye serbest muhasebeci adı verilir.

Bu açıklamaya göre serbest muhasebeci kişisi ile ilgili olan soruyu bu mesleği yapan kişinin bir çok zorlu görev ve sorumluluğu vardır olarak cevaplamak yanlış olmayacaktır. Serbest muhasebeci mali müşavir bu anlatılanlardan ayrı olarak bağlı çalıştığı şirketin finansal bilgilerini analiz etmek zorundadır. Serbest muhasebeciler ilgilendikleri şirketlerin gerekli yasal yükümlülüklere uyup uymadığını daima kontrol etmek, bu sebeple sürekli takipte kalmak adına çalışmalar yapmalıdırlar.

Nasıl Serbest Muhasebeci Olunur?

Genel anlamda kabul gören muhasebe çalışma prensipleriyle ilgili şirketlerin defter kayıtlarını tutmakla yükümlü olan bu meslek grubuna ait bireyler, bu sorumluluklarının yanı sıra, aynı zamanda muhasebe sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesinden de sorumlu olacaklardır. Fakat bu seviyeye gelmek için gerekli olan bazı koşullar vardır. Bu koşullardan en genel geçer olanları kısaca şöyle sıralanabilir;

  • Adayın Türkiye Cumhuriyeti ülkesi vatandaşı olması gerekir
  • Kişinin hiçbir kamu hakkından herhangi bir mahrumiyetinin bulunmaması gerekir
  • Kişinin rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık ve ihtilas gibi yüz kızartıcı ve güven kırıcı suçlar ile yargılanmamış olması gerekir
  • Kişinin vergi kaçakçılığı veya vergi kaçırma teşebbüsünde bulunmamış olması gerekir
  • Aday eğer hali hazırda veya geçmişte memur ise memuriyetten çıkarılmamış olması gerekir
  • Kişinin taksirli suçlar dışında hiçbir suç için 5 yıldan fazla hapis cezası hükmü giymemiş olması gerekir

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Bu gereklilikleri yerine getiren kişiler istedikleri takdirde serbest muhasebeci adayı olmaya hak kazanmış olurlar. Serbest muhasebecilik mesleğini icra etmek isteyen adaylar, eğer yukarıda yazılan şartların hepsini yerine getirebiliyorlar ise, üniversitelerin 4 yıllık olan gerekli bölümlerini başarı ile tamamlamaları ve mezun olmaları gerekir. Mezun olduktan sonra mesleği tam anlamı ile yapabilmek için öncesinde bir süre staj yapmaları gerekir. Fakat bu staja da sınav aracılığı ile seçilirler. Hukuk ve meslek hukuku alanında yapılan bu sınav hiç de kolay bir sınav değildir. Adayları oldukça zorlaması ile bilinir.

Sonraki yazı
Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik
Menü